Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

“Bewindvoering is een beschermende maatregel van de rechtbank voor volwassen die niet (meer), in staat zijn om zelfstandig te zorgen voor geldzaken, administratie en eigendom.”

In u leven kunnen er verschillende redenen zijn waardoor het lastiger is/wordt om goed met geld om te gaan, belangrijke post of administratie te ordenen en af te handelen.  Dit kan komen door bijvoorbeeld een verstandelijke beperking, ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden.

Het kan erg prettig zijn als familie dit over kan nemen, maar soms is dit niet wenselijk, dan kan een professionele bewindvoerder de oplossing zijn. Deze bewindvoerder behartigt dan de belangen van zijn cliënt op financieel en administratief gebied.

Ook problematische schulden kunnen een reden zijn voor het aanstellen van een bewindvoerder. De bewindvoerder maakt uw geldzaken in orde en communiceert met de schuldeisers en treft regelingen.

Werkwijze:

Wanneer u contact met mij zoekt, spreken we de situatie eerst door. Op basis van deze informatie beslis ik of ik de aangewezen persoon ben om iets voor u te kunnen betekenen. Als ik van mening ben iets voor u te kunnen betekenen kom ik langs voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we u persoonlijke situatie; waar liggen de problemen, een eventuele schatting van de schulden en kijken alvast naar een mogelijke oplossing. Hierna maken we samen de papieren in orde voor de rechtbank. Bij een beschermingsbewind maken we afspraken en leggen deze vast in een plan van aanpak. Vanuit het plan van aanpak zal ik gaan werken en leg hiervoor ook verantwoording af aan de rechtbank.

Ik werk graag vanuit de visie om u uw zelfstandigheid (waar mogelijk) terug te kunnen geven. Wanneer schulden opgelost zijn zullen we gaan kijken of het mogelijk is om te gaan werken aan een leertraject waarin u stapje voor stapje – waar mogelijk- weer leert zelf uw administratie en financiën te beheren.

Verschil tussen bewindvoering en mentoraat of curatele:
Bewindvoering gaat alleen over financiële zaken. Een mentor of een curator kan aangesteld worden als iemand ook zijn persoonlijke handelen niet (meer) overziet.

Tarieven:

Informatie over de kosten voor bewindvoering vindt u onder het kopje kosten.